parapety kraków 14 674 01 27 parapety stalowe parapet@omnicorp.pl

Regulamin

powrót

Strony transakcji

1. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Właścicielem serwisu www.omniparapety.pl jest firma OMNI EUROPE Sp. z o.o. - Sp. komandytowa
ul. Kupa 3
31-057 Kraków
NIP 676-251-27-18
Nr konta PLN 30 2490 0005 0000 4530 9630 0172
Nr konta EURO 07 2490 0005 0000 4600 4672 0253
IBAN: PL 07 2490 0005 0000 4600 4672 0253
SWIFT: ALBPPLPW

Oferta serwisu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny podane w naszym serwisie są cenami brutto. Wyjątkiem mogą być ceny podawane w opisach produktów.
3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika serwisu www.omniparapety.pl

Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.omniparapety.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
5. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 100 % przedpłaty.
6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.omniparapety.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

Formy płatności

1. Gotówką przy osobistym odbiorze towaru.
2. Przelewem zwykłym, gdzie po otrzymaniu płatności od klienta firma OMNI EUROPE wystawia Fakture VAT i realizuje wysyłkę zapłaconego towaru.
3. Przelewem on–line za pośrednictwem serwisu PAYU.PL lub TPAY.COM.
4. Kartą płatniczą, debetową lub kredytową za pośrednictwem serwisu PAYU.PL lub PAYPAL.PL
5. Przelew środków za pośrednictwem PAYPAL.PL, jeżeli klient posiada konto w systemie PAYPAL.
6. Z chwilą wpłynięcia na konto bankowe firmy OMNI EUROPE płatności za zamówiony i zapłacony towar, firma OMNI EUROPE właściciel marki www.omniparapety.pl wystawia Fakture VAT i realizuje wysyłkę z załączoną Fakturą VAT.

Transport

1. Szczegóły dotyczące transportu dostępne są w opisie towaru.
2. Kurier dostarcza produkt do posesji klienta lecz w opłatę transportową nie wchodzi koszt wniesienia produktu w przypadku mieszkań wielorodzinnych. Kurier ma prawo odmówić pomocy przy wnoszeniu produktów gabarytowych
3. Dostawa produktów gabarytowych może się wydłużyć ze względów logistycznych – fakt ten nie może być powodem do rozwiązania umowy
4. Istnieje możliwość dostarczenia produktu do klienta bezpośrednio z naszej firmy – wszelkie ustalenia dokonywane są indywidualnie z klientem przez BOK.

Czas realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne, w tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Gwarancja

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu.
2. OMNI EUROPE gwarantuje, że Produkty zakupione przez Użytkownika są wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych.
3. Parapety kamienne są materiałem naturalnym na powierzchni których mogą występować liczne wżery oraz ubytki które nie podlegają reklamacji.
4. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt OMNI EUROPE w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
5. OMNI EUROPE zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Produktu, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez OMNI EUROPE i Użytkownika.
6. Reklamacje oraz zgłoszenia serwisowe przyjmowane są wyłącznie drogą pisemną. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w siedzibie firmy, przesłać drogą elektroniczną na adres parapety@omnicorp.pl bądź przesłać pocztą lub kurierem na adres siedziby firmy. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma.
7. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragony, faktury VAT

1. Do każdego zakupionego w sklepie www.omniparapety.pl produktu jest dołączany paragon lub faktura VAT – po podaniu danych do faktury.

Wydanie towaru

1. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby OMNI EUROPE, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska / poczta w zależności od cech zamówionego sprzętu oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa OMNI EUROPE zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).
2. W przypadku odbioru osobistego klient / odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym, wad widocznych oraz poprawności zamówionego towaru – po sprawdzeniu podpisywany jest protokół odbioru towaru / WZ.
3. W przypadku wysyłki towaru klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przy odbiorze – przy podpisaniu listu przewozowego, a kurier zmuszony jest poczekać i udostępnić produkt do sprawdzenia. Jeżeli towar przyjdzie uszkodzony należy spisać PROTOKÓŁ SZKODY – każdy przewoźnik musi mieć taki dokument przy sobie. Towar jest ubezpieczony na czas wysyłki – więc dokładne wypisanie i sfotografowanie przedmiotu jest konieczności i podstawą do dalszej reklamacji / zwrotu należności lub wysyłki nowego przedmiotu. Jeżeli szkoda zostanie spostrzeżona bez obecności kuriera – należy sprawę zgłosić do biura obsługi klienta przed upływem 7 dni roboczych.
4. Każdy towar jest dobrze zabezpieczony na czas wysyłki i sprawdzany przed realizacją zamówienia. Towar zawsze należy rozpakować, gdyż nawet nieuszkodzone opakowanie może skrywać wgnieciony produkt. Przykład: wazon umieszczony w kartonie można stłuc bez konieczności uszkodzenia opakowania.
5. Jeżeli opóźnienie w wydaniu/odbiorze towaru wynika z winy kupującego i przekracza 14 dni, OMNI EUROPE zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów składowania i zabezpieczania towaru w wysokości 0,3% wartości zamówienia brutto dziennie.
6. W przypadku instalacji produktu – wydanie i odbiór towaru reguluje umowa z klientem.

Odstąpienie od umowy

1. Jako iż parapety zakupione w naszym serwisie nie są towarem prefabrykowanym (ponieważ są one wykonane według specyfikacji klienta) nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Reklamacje

1. Jeżeli zakupisz parapety w naszym serwisie masz prawo do reklamacji.
2. Reklamację zakupionego produktu należy zgłaszać mailowo na adres parapety@omnicorp.pl lub pod numerem telefonu +48 14 685 33 31 (wewn. 58). 
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w przeciągu 14 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
2. Z racji różnych rodzajów matryc i monitorów kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
4. Zawartość serwisu www.omniparapety.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
5. Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej kopiowanie zdjęć autorstwa firmy OMNI EUROPE jest niezgodne z prawem. Wszystkie zdjęcia stanowią własność firmy OMNI EUROPE, która nie wyraża zgody na ich kopiowanie.
(Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).